22/6/17

Συμμετοχή Συλλόγου Διδασκόντων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση


Συμμετοχή Συλλόγου Διδασκόντων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Παρατίθενται  τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι αυτή την ώρα, για το ποσοστό συμμετοχής στην έκφραση γνώμης για υποψήφιους διευθυντές των Συλλόγων Διδασκόντων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 O σχετικός πίνακας σε μορφή Excel

https://www.minedu.gov.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: