13/6/17

Επιλογή Διευθυντών Σχολείων: Το δεύτερο Πτυχίο, οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι και η διοικητική εμπειρία..
Επιλογή Διευθυντών Σχολείων: Το δεύτερο Πτυχίο, οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι και η διοικητική εμπειρία – Νέες διευκρινίσεις, αλλά…

Σύγχυση και ερωτηματικά προκαλεί η νέα διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας για την μοριοδότηση των υποψηφίων Διευθυντών. Ερωτηματικό για την σκοπιμότητα της μοριοδότησης των πρόσθετων τίτλων σπουδών, μόνο με τη βεβαίωση περαίωσης, χωρίς αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ) και συνάφειας (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ). Το ζητούμενο είναι τι και ποιους εξυπηρετεί και φροντίζει… εκ των υστέρων
--------------------
Έγγραφο με τέσσερις νέες διευκρινίσεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, έστειλε το υπουργείο Παιδείας στα Συμβούλια Επιλογής. Δύο απ’ αυτές είναι οι σημαντικότερες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ερωτηματικά για την ερμηνεία που δίνεται, από πλευράς υπουργείου, λαμβανομένου υπόψη ότι η μοριοδότησή τους δίνει κρίσιμα «μόρια» που μπορούν να κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων ενώ δεν ορίζονται και τα ποιοτικά εχέγγυα που να εξασφαλίζουν την «αλήθεια» των προσκομισθέντων πιστοποιητικών.
Ακόμη δημιουργεί άνισες καταστάσεις για όσους υποψήφιους δεν είχαν την πρόνοια και το «θράσος» να καταθέσουν βεβαιώσεις περαίωσης σπουδών. Αναλυτικά:
α) Τίτλοι σπουδών: (Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)
«Μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών».
Το παρελθόν
Για όποιον παρακολουθεί, έχοντας κρατήσει και τα ανάλογα στοιχεία, τις εκάστοτε διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων, είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι τα περισσότερα «παίγνια» και όχι νόμιμα μάλιστα γίνονται στην μοριοδότηση των πραγματικών ή υποτιθέμενων μεταπτυχιακών ή άλλων τίτλων. Είναι τα λάθη που συνήθως κάνουν την διαφορά, όχι κυρίως στην επιλογή ενός υποψηφίου για θέση διευθυντή, αλλά για την επιλογή των σχολείων από τους ενδιαφερόμενους με βάση τον πίνακα προτίμησης που οι ίδιοι καταθέτουν μετά την τελική μοριοδότησή τους.
1) Η «εξαφάνιση» δεύτερου τίτλου: Είναι χαρακτηριστικό ότι στις επιλογές του 2011, υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν για δεύτερο πτυχίο, που όμως στις επιλογές του 2015, «χάθηκε» και δεν μοριοδοτήθηκε ή αντικαταστάθηκε από ετήσια επιμόρφωση. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, αυτή η ετήσια επιμόρφωση, ενδεχομένως να ήταν υποχρεωτικό προσόν διορισμού, όπως συμβαίνει με «τα παιδαγωγικά»
Παρόλα αυτά ουδέποτε υπήρξε σχετική έρευνα και ο «λαθρο-πτυχιούχος» καρπώθηκε τα «μόρια» της διευθυντικής θέσης που απέκτησε με αυτόν τον τρόπο.
2) Δεύτερος Τίτλος με «γεννήτορα» τον πρώτο: Είναι γνωστό ότι οι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού Τίτλου ή Τίτλου ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αποκτούν δεύτερο τίτλο σπουδών, χρησιμοποιούν τον πρώτο, για να εισαχθούν σε άλλη ειδικότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο, δεν μπορεί, όμως, να μοριοδοτηθεί σαν δεύτερος τίτλος, αφού αποκτήθηκε ως «συνέχεια» του Τίτλου με τον οποίο διορίσθηκε ο υποψήφιος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την συγκεκριμένη περίπτωση, είναι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 20, που έχοντας βασικό πτυχίο διορισμού αυτό του Μαθηματικού, μετατάχθηκαν μετά από ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στον κλάδο της Πληροφορικής.
3) Η Γλώσσα απόκτησης των μεταπτυχιακών Τίτλων: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάτοχος μεταπτυχιακού Τίτλου, από εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, θεωρείται ότι είναι και κάτοχος της ξένης γλώσσας η οποία διδάσκεται σ’ αυτό το ίδρυμα και μοριοδοτείται γι’ αυτή (επίπεδο Α). Κι εδώ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση υποψήφιας σε προηγούμενες διαδικασίες επιλογής που μοριοδοτήθηκε για την γνώση της Ισπανικής γλώσσας, έχοντας καταθέσει μεταπτυχιακό τίτλο εξ’ αποστάσεως στην ελληνική, σε ΑΕΙ της Καταλονίας. Όταν κλίθηκε σε αυτοπρόσωπη εξέταση, αρνήθηκε ότι γνώριζε την ισπανική γλώσσα και «ξέφυγε» από τον πειθαρχικό έλεγχο ισχυριζόμενη ότι η ίδια δεν είχε ζητήσει μοριοδότηση για γνώση ξένης γλώσσας.
Το ίδιο συνέβη για ένα ικανό αριθμό υποψηφίων, στις επιλογές του 2015, οι οποίοι προσκόμισαν και μοριοδοτήθηκαν γι’ αυτό, μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ το εξωτερικού, που όμως αποκτήθηκε στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργαζόμενο ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.
4) Τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως ή Ιδιωτικών ΑΕΙ της αλλοδαπής: Είναι κοινό μυστικό στην «εκπαιδευτική πιάτσα» της Α/θμιας και Β/θμιας, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Μεταπτυχιακών Τίτλων προέρχεται από ιδρύματα της αλλοδαπής, κυρίως της Κύπρου, της Ιταλίας και πρόσφατα του Πακιστάν, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε μέσω συνεργαζόμενων Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τόσο ο πρόσφατος νόμος, όσο και οι Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν, επαναλαμβάνουν τα όσα όριζε και η προηγούμενη νομοθεσία. Για να μοριοδοτηθούν απαιτείται η προηγούμενη «αναγνώρισή» τους από τον ΔΟΑΤΑΠ και επίσης η πιστοποίηση της συνάφειας τους, με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού, από το ΟΙΚΕΙΟ ΠΥΣΔΕ. Παρόλα αυτά, όμως, πολλά Συμβούλια Επιλογής μοριοδότησαν τέτοιους Τίτλους, χωρίς να υπάρχουν είτε και οι δύο προϋποθέσει, είτε και η μία απ’ αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ερωτήσεις από τα Συμβούλια Επιλογής που θα προβληματίσουν τους υποψήφιους διευθυντές


Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν, τέτοιων μοριοδοτήσεων.

1 σχόλιο:

Ευανθία Κοντογούρη είπε...

Αυτή η "περάτωση σπουδών" για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού, προϋποθέτει και την κατάθεση και παρουσίαση της Διπλωματικής, ή μόνο την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων; Διότι μπορεί κάποιος να πάρει τα μόρια του μεταπτυχιακού χωρίς ποτέ τελικά να το πάρει.