9/6/17

Πώς ο υποψήφιος διευθυντής θα μπορέσει να υποστηρίξει την άποψή του κατά τη διαδικασία της συνέντευξης;
 Oι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης να υποστηρίξουν..ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων


Η αιτιολογική  έκθεση του νομοσχεδίου επιλογής διευθυντών( εδώ) ανέφερε ότι:  

"Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, αφενός να υποστηρίξουν πλήρως την υποψηφιότητά τους και τα εν γένει προσόντα τους, αφετέρου να διατυπώσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, αν αυτό υπάρχει"  

Η διαδικασία αυτή όμως δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»αλλά ούτε στον τελικό νόμο επιλογής διευθυντών( εδώ).

 Ας υποθέσουμε ότι  τελικά, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης θα ισχύσει αυτό που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.   Πώς όμως θα μπορέσει ο υποψήφιος διευθυντής( νυν διευθυντής ή εκπαιδευτικός) "να υποστηρίξει ενδελεχώς την άποψή του, επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό του συλλόγου", όταν θα προσπαθεί να ερμηνεύσει   κουτάκια( διαφωνώ ή συμφωνώ) χωρίς να είναι γνώστης των ιδιαίτερων απόψεων( θετικών ή αρνητικών) των εκπαιδευτικών;

Παρά τις υποθέσεις όμως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αναφέρεται στον τελικό νόμο.

  
1.Μήπως κατά τη διάρκεια της συγγραφής της αιτιολογικής έκθεσης προγραμματιζόταν η έκφραση της γνώμης του Σ.Δ με διαφορετικό τρόπο και όχι με ερωτηματολόγιο; 

2.Αν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί τελικά επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο;  

 Το  σίγουρο είναι ότι πρακτικό, που μπορείτε να το δείτε εδώ, είναι τόσο φορμαρισμένο που δεν αφήνει περιθώρια να καταγραφούν οι ιδιαίτερες απόψεις/σκέψεις των εκπαιδευτικών και άρα η διατύπωση  των απόψεων των υποψήφιων διευθυντών.
Δεν υπάρχουν σχόλια: