17/6/17

Σύμφωνα με το ΦΕΚ διορισμού κρίνεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός για πρόεδρος της ειδικής συνεδρίασηςΟι πρώτοι πίνακες συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  στην ειδική συνεδρίαση,  άρχισαν  να αποστέλλονται από την Παρασκευή 16/6 στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των σχολείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών στους πίνακες είναι κατά σειρά αρχαιότητας. Στην ειδική συνεδρίαση του Σ.Δ πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός.
   
Η αρχαιότητα  υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ διορισμού του κάθε εκπαιδευτικού και όχι με τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.  Τις διευκρινίσεις του Υπουργείου, σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών,   μπορείτε να τις διαβάστε εδώ.  

 Ένα  σημείο που θέλει προσοχή, αλλά δημιουργεί προβληματισμό, σχετικά με τη συγκρότηση του σώματος των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην ειδική συνεδρίαση, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής μονάδας , όπου διδάσκουν τις περισσότερες ώρες και όχι στο σχολείο τοποθέτησής τους.

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω κριτήριο συγκρότησης, εκπαιδευτικός που "μοιράζει" τις ώρες του σε πολλά σχολεία, καλείται να διατυπώσει γνώμη για το Διευθυντή του Σχολείου που έχει τις περισσότερες ώρες, που όμως μπορεί να μην είναι  αρκετές έτσι ώστε   να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που του ζητείται να απαντήσει υποχρεωτικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:


Παρατηρήσειςσχετικά με το ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι ΣύλλογοιΔιδασκόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια: