15/6/17

Παράταση υποβολής ενστάσεων υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων από Δ/νση Εκπ/σηςΣε παράταση των ενστάσεων  υποψήφιων διευθυντών προχωρούν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η  προθεσμία  των ενστάσεων,   μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων των υποψήφιων διευθυντών,  ήταν στις 15/6//2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών.

Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Δ/νση, τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας, όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 13/6/2017 έως και την Παρασκευή 16/6/2017 και ώρα 14:00.
ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Αφορά μόνο την ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ)
 blogs.sch.gr/dideeyvo/ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: