8/6/17

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών (όλα τα ονόματα)
Βασίλης Παληγιάννης
Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε στις 7 Ιουνίου και εξέτασε 232 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών ΠΕ από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών ΔΕ στην ΠΕ και εισηγήθηκε θετικά για 46 μετατάξεις.
Για την ενημέρωσή σας, σας παραθέτω τον παρακάτω πίνακα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: