13/6/17

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών ανά νομό και Διεύθυνση εκπ/σης( συνεχής ενημέρωση)

  

fresh-education. 

Σχεδόν όλες οι Διευθύνσεις Εκπ/σης ανάρτησαν στις ιστοσελίδες τους  τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες Υποψήφιων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων

 
(σημ. Ίσως κάποιες διευθύνσεις προχωρήσουν σε ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΧΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΣυνεχής ενημέρωση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: