11/6/17

Δεκτές και οι βεβαιώσεις περάτωσης μεταπτυχιακών ως δικαιολογητικό για τους υποψήφιους Διευθυντές.Πολλοί υποψήφιοι Διευθυντές που έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους ή τις σπουδές για την απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου, και 
εκκρεμεί  η τελετή της ορκωμοσίας τους, μπορούν να προσκομίσουν   βεβαίωση περάτωσης σπουδών ως δικαιολογητικό, σύμφωνα με νέα διευκρινιστική του Υπουργείου Παιδείας που μπορείτε να διαβάστε εδώ  

Η διευκρινιστική συγκεκριμένα αναφέρει:

Τίτλοι σπουδών ( Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει  βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Η βεβαίωση εκδίδεται στους ενδιαφερόμενους από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Πρέπει όμως να διευκρινιστεί   αν μπορούν  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών έστω και ληξιπρόθεσμα , εφόσον δεν αναφερόταν καμία τέτοια σχετική πρόβλεψη στον πρόσφατο νόμο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.και η διευκρινιστική έγινε γνωστή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: