1/6/17

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.350/40/83818/E3/19-05-2017 Υπουργικής απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

ΑΝΟΊΞΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: