11/6/17

Εγχειρίδιο-οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης


Ανάμεσα στα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας οργάνωσης συγκαταλέγεται η διεξαγωγή συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, με τη συνέντευξη, η οποία αποτελεί μια επικοινωνία «πρόσωπο προς πρόσωπο» του διενεργούντος τη συνέντευξη με τον συνεντευξιαζόμενο, επιδιώκεται η «δυναμική» αξιολόγηση μιας σειράς κριτη ρίων - δεξιοτήτων για την ανίχνευση της καταλληλότητας του συνεντευξιαζόμενου - υποψηφίου να στελεχώσει μια θέση. 

Διαβάστε όλο το εγχειρίδιο το πατώντας παρακάτω

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

Υλικό με μελέτες περίπτωσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων για υποψήφιους Διευθυντές

 


 6 βιβλία για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο


Δεν υπάρχουν σχόλια: