19/6/17

Σαν δυο σταγόνες νερό, τα ερωτηματολόγια της ειδικής συνεδρίασης και της αυτοαξιολόγησης ( συγκριτικοί πίνακες)
Δύο   πίνακες προς σύγκριση: αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας και ερωτηματολόγιου ειδικής συνεδρίασης για την επιλογή υποψήφιων διευθυντών

  Ερωτήσεις από την αυτοαξιολόγηση (ΑΕΕ)Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τα πιο πάνω ερωτήματα

Με άλλη διατύπωση οι ερωτήσεις


Οι ερωτήσεις για την ειδική συνεδρίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: