18/6/17

Ο ανάδοχος για την υλοποίηση της συμφωνίας ΥΠΕΠΘ και ΙΕΠ (βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης)Στις 30-3-2017 το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ είχαν προχωρήσει σε συμφωνία που είχε ως στόχο την υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και την εύρεση μέσων υλοποίησης με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα το ΙΕΠ ανέλαβε  την υποχρέωση να παραδώσει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Εισήγηση   για την εξειδίκευση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων του ΥΠΠΕΘ, με στόχο την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.Για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας, το ΙΕΠ έπρεπε να αναθέσει το έργο σε ανάδοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΠΕΘ και ΙΕΠ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ Η ΕΓΚΡΙΣΗ  


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την Έγκριση  της απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του ΙΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: