14/6/17

Κυκλοφορεί πάλι μετά από 6 χρόνια το περιοδικό "Μέντορας" του ΙΕΠ
Έξι χρόνια μετά την αναστολή της κυκλοφορίας του, ο Μέντορας, το επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκδίδεται και πάλι, και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή. Το περιοδικό πρωτοκυκλοφόρησε από το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1999, αλλά το 2011 η κυκλοφορία του σταμάτησε. Σήμερα, ανανεωμένο και δυναμικό, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που σηματοδοτούν οι ευρωπαϊκές αλλά και οι διεθνείς τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση, που ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού γίγνεσθαι, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Το επιστημονικό κύρος, αλλά και η αρτιότητα των άρθρων και ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση συστήματος κριτών, που επιλέγονται βάσει αδιαμφισβήτητων και τεκμηριωμένων επιστημονικών προσόντων καθώς και της αναγνωρισμένης εμπειρίας τους.
Το περιοδικό, απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και είναι αναρτημένο και διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/mentoras-ekdoseis-i-e-p.
Εργασίες προς κρίση για το 15ο τεύχος του περιοδικού που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοθέση του ΙΕΠ, αλλά και σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον Μέντορα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: mentor@iep.edu.gr.
Το ΙΕΠ προσδοκά ο Μέντορας να αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς και βήμα κατάθεσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ιδεών, προτάσεων και καλών πρακτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/mentoras-ekdoseis-i-e-p/139-14


Δεν υπάρχουν σχόλια: