19/6/17

Τροποποίηση ΥΑ «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) Υπουργικής Απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)


Διαβάστε εδώ την τροποποίηση της ΥΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: