5/6/17

Και η Aυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας με 4 ερωτήσεις "Διαφωνώ" ή "Συμφωνώ"

  
Σε λίγες ημέρες οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμπληρώσουν  το ερωτηματολόγιο για τους υποψήφιους Διευθυντές.  Είχαμε κάνει κάποιες επισημάνσεις που μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ : Παρατηρήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων

Πέρα όμως από τα τεχνικά/μεθοδολογικά/διαδικαστικά ζητήματα που παρουσιάζει το ερωτηματολόγιο, αναδεικνύονται και αντιφάσεις σε σχέση  με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης  της σχολικής μονάδας που είναι  ένας από τους βραχυπρόθεσμους  στόχους   του Υπουργείου,  τον Σεπτέμβρη 2017.

Αν και με το ερωτηματολόγιο προωθείται ένας γρήγορος, κρυφός, ατομικός τρόπος κρίσης της ηγεσίας του σχολείου, χωρίς διερεύνηση σχετικών στοιχείων και με μεθοδολογικά εργαλεία των τεσσάρων ερωτήσεων, στην αυτοαξιολόγηση( για τον τομέα Ηγεσία) προτείνεται ένας τρόπος  συμμετοχικός( εκπαιδευτικοί και Διευθυντής), διερευνητικός ( με στοιχεία) και με πληθώρα μεθοδολογικών εργαλείων. 

Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού όμως, όταν θα παρουσιαστεί   η "ανάγκη" για αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  και θα βγουν πάλι στην επιφάνεια οι τόμοι της ΑΕΕ και θα αρχίσει η παρουσίαση των άρτιων μεθοδολογικών εργαλείων,   υποδείξεων, ενδεικτικών κριτηρίων και  υποδειγμάτων , τότε ίσως κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να απαντήσουν:

Γιατί δεν το κάνετε κι αυτό με 4 ερωτήσεις και ΔΙΑΦΩΝΩ ή ΣΥΜΦΩΝΩ;Η διαδικασία  αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας( Τομέας Ηγεσία)  σε σύγκριση με το ερωτηματολόγιο της επικαιρότητας.

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 Απαρτίζεται από 3 δείκτες. Από την εξέταση αυτών των δεικτών και τις πρακτικές που προτείνονται, προκύπτουν τα εξής:
1.Η διερεύνηση των επιμέρους χαρακτηριστικών των δεικτών που αφορούν την ηγεσία,  γίνεται από την οπτική και του διδακτικού προσωπικού αλλά  και του Διευθυντή σε όλες τις περιπτώσεις. Στα κριτήρια ποιότητας μάλιστα, τονίζεται ότι είναι μια διαδικασία(πλαίσιο εργασίας) συμμετοχική, συλλογική και συνεργατική όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας.
2.Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις των σχετικών δεικτών( με την ηγεσία) προτείνεται η διερεύνηση στοιχείων  όπως:  Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρήσεις του σχολείου σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων κ.α
3.Τονίζεται η ανάγκη για συγκριτική αξιολόγηση  των δεικτών αυτού του τομέα( Ηγεσία) και με άλλους που τον επηρεάζουν, πολλοί από  τους οποίους αφορούν και τους εκπαιδευτικούς.
4.Προτείνεται μεγάλη ποικιλία ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων όπως συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια καθώς και σχετικά υποδείγματα.
5. Τα ερωτήματα για την εξέταση των σχετικών δεικτών δεν εξαντλούνται στα τέσσερα αλλά ενδεικτικά παρατίθενται περίπου στα 20!!! και δίνεται το δικαίωμα(όχι υποχρεωτικά) στο Σύλλογο Διδασκόντων να καθορίζει πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία και να διαμορφώνει ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη σύμφωνα  με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας
6. Πολλές  ερωτήσεις  για την "Ηγεσία "δεν απευθύνονται μόνο στο/η Διευθυντή/ντρια,  αλλά και  στους εκπαιδευτικούς, για να αναδειχθεί και να καταγραφεί η επιρροή/συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων.
7. Η επιλογή απάντησης στα κλειστά ερωτηματολόγια γίνεται σε μία τετράβαθμη κλίμακα likert.
Αντλήσαμε τα σχετικά στοιχεία από τον παρακάτω σύνδεσμο σ.σ 22-26:

Δεν υπάρχουν σχόλια: