19/6/17

Παρέμβαση εκπαιδευτικών: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ειδικές συνεδριάσεις ( 3 σχέδια πρακτικών)

Για τις ειδικές συνεδριάσεις αξιολόγησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων (Τρίτη,
20 Ιουνίου 2017)

«Οδικός χάρτης» για την υλοποίηση της
απεργίας-αποχής που έχει κηρύξει η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ,
στην οποία συμμετέχει και η ΕΛΜΕ Χανίων

 Συναδέλφισσες
και συνάδελφοι,
    Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ (και πολλές ομοσπονδίες
του Δημοσίου) έχουν κηρύξει απεργία
– αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα
επίπεδα.
 Η απεργία-αποχή δεν είναι απεργία με την κλασική
μορφή!
Είναι μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία προωθεί ή υλοποιεί την Αξιολόγηση.  

Όσο για τους αναπληρωτές συναδέλφους, το Υπουργείο Παιδείας και η
κυβέρνηση δείχνει για μια ακόμα φορά το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο τους: να είναι υποχρεωμένοι να γυρνούν από σχολείο σε σχολείο σε όλη τη χώρα χωρίς την προοπτική μόνιμου διορισμού, και ταυτόχρονα -εξαιτίας αυτής της εργασιακής τους σχέσης- να αντιμετωπίζονται σαν εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας!
    Επειδή πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ούτε το πλαίσιο που διέπει την απεργία-αποχή ούτε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις απορίες τους με τη μορφή των ερωτήσεων-απαντήσεων. Οι πιο συχνές ερωτήσεις που ακούμε στα σχολεία είναι
οι εξής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απεργία-αποχή είναι νόμιμη; Μπορεί αυτή η μορφή συνδικαλιστικής δράσης να έχει πειθαρχικές συνέπειες για μένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν. Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού χρησιμοποιώ την απεργία-αποχή είμαι υποχρεωμένος να έρθω  την ημέρα της ειδικής συνεδρίασης κανονικά στο σχολείο για να κάνω π.χ. επιτήρηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Η απεργία-αποχή σημαίνει «απέχω από έργο που σχετίζεται με τον σκοπό της Αξιολόγησης, ωστόσο εργάζομαι, συμμετέχοντας κανονικά σε κάθε τι που αφορά τα κανονικά μου καθήκοντα». Απέχουμε μόνο από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών.


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πόσα χρήματα θα μου στοιχήσει  η απεργία-αποχή; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν προβλέπονται κρατήσεις για την απεργία-αποχή. Στο σημείο αυτό ας υπενθυμίσουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία για όποιους χρησιμοποίησαν την απεργία-αποχή στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης στους διάφορους φορείς και τα Υπουργεία του δημόσιου τομέα.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω αποφασίσει να απέχω από την ειδική συνεδρίαση. Τι θα κάνω επομένως όταν ξεκινάει η διαδικασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία, καταθέτεις την άποψή σου καλώντας το «σώμα» των συναδέλφων να  απέχει από τη διαδικασία και να μην συμπληρώσει τα φύλλα αξιολόγησης, δηλώνοντας ότι συμμετέχεις στην κινητοποίηση που έχει κηρύξει ηΕκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την απόφασή της στις 07/06/2017 με τη μορφή της απεργίας – αποχής (βλ. και την εξώδικη γνωστοποίηση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Παιδείας στις 09/06/2017). 

    Τη μορφή αυτή της συνδικαλιστικής διεκδίκησης έχει υιοθετήσει η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων (31/05/2017 και 16/06/2017 αντίστοιχα)  καθώς και με την απόφαση του ΔΣ στις 13/06/2017, με την οποία καλεί τα μέλη της να απέχουν  από αυτή την ειδική συνεδρίαση.  (Ας σημειωθεί πως μέχρι και την Κυριακή, 18/06/2017 33 ΕΛΜΕ έχουν ήδη πάρει απόφαση υπέρ της απεργίας-αποχής).

    Στη συνέχεια καταθέτεις - αν επιθυμείς- το υπόδειγμα πρακτικού που έχεις συντάξει και αποχωρείς από τη συνεδρίαση παραμένοντας στο σχολείο  για  τα υπόλοιπα καθήκοντά σου ως υπάλληλος.

    Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη περίπτωση που στο σχολείο μου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν συμμετέχει στη ειδική συνεδρίαση, οι υπόλοιποι θα συνεδριάζουν κανονικά  προχωρώντας στη συμπλήρωση των φύλλων αποτίμησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  «Το όργανο στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως. [ … ]
    Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΣΟΧH: Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή,δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης. [ … ]»*  

(*Σύμφωνα με το έγγραφο της Δ.Ο.Ε. «Υλοποίηση της απόφασης για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης» – αρ. Πρωτ. 1371/12-7-2017 που βασίζεται στη γνωμάτευση της νομικού συμβούλου)

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Μπορεί ο πρόεδρος της συνεδρίασης να αποφασίσει να γράψει το όνομά μου στο ειδικό πρακτικό παρουσιάζοντάς με ως απόντα με την αιτιολογία της απεργίας-αποχής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό από το νομικό πλαίσιο. Είναι μία λανθασμένη αντίληψη να αναγράφονται τα ονόματα όσων απέχουν λόγω της απεργίας-αποχής στο ειδικό πρακτικό αυτής της συνεδρίασης. Συχνά γίνεται από άγνοια. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι περιπτώσεις που αυτή η πρακτική ενθαρρύνεται με στόχο τη χειραγώγηση της βούλησης των συναδέλφωνμέσω του εκφοβισμού για τις πιθανές διοικητικές συνέπειες που θα έχει η στάση τους.
     Βέβαια, αν κάποιος συνάδελφος θέλει (για δικούς του λόγους), μπορεί να ζητήσει να καταγραφεί στο πρακτικό ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης δήλωσε απεργία-αποχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια τεκμήρια αποδεικνύεται ότι  η γνωμάτευση των εκπαιδευτικών στην ειδική συνεδρίαση «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων (διευθυντών σχολικών μονάδων) είναι μορφή της αξιολόγησης, αφού το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν την έχουν παρουσιάσει ως τέτοια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασικός κορμός του «νέου» νόμου είναι ο Νόμος 3848/2010 του οποίου το συνδικαλιστικό κίνημα είχε απαιτήσει την κατάργηση. Εκτός όμως από τη χρήση του παραπάνω νόμου, γίνεται το πρώτο βήμα για την εφαρμογή  της αξιολόγησης όλων (σχολικής μονάδας, στελεχών και εκπαιδευτικών).
    Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (όχι των αναπληρωτών ή ωρομισθίων !!!) διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου.
    Στη διαδικασία εμπλέκεται άμεσα το Ι.Ε.Π. με τη σύνταξη των ερωτημάτων των φύλλων αποτίμησης (όρος που στη γλώσσα του Υπουργείου σημαίνει αξιολόγηση).
    Συνεδριάζει ένα όργανο που δεν είναι σύλλογος διδασκόντων, η σύνθεσή του δεν είναι νόμιμη (αφού αποκλείονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, – και κατά περίπτωση και άλλα μέλη- ο πρόεδρός του ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και  δεν καταγράφεται  η διαδικασία στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου διδασκόντων.

    Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης από την κυβέρνηση ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, ως ένα πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, κάτι που έχει ήδη ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Την αξιολόγηση του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13 (αφού ο μεν νόμος διατηρείται τροποποιούμενος, το δε προεδρικό διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ από τη στιγμή που δεν καταργείται, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας το Φεβρουάριο του 2016 στη Βουλή
Καλούμε
όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν καθολικά τη συμμετοχή τους στην
απεργία–αποχή. Κανένας συνάδελφος να μη συμπληρώσει φύλλο αποτίμησης.
Μπλοκάρουμε την διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία.

Ακολουθούν τρία σχέδια πρακτικού.
Φυσικά οι συνάδελφοι σε κάθε σχολείο μπορούν να τα προσαρμόσουν ή να συντάξουν
ένα άλλο που ν’ αποτυπώνει με περισσότερη ακρίβεια  τους λόγους για τους οποίους απέχουν από τις ειδικές συνεδριάσεις αξιολόγησης:
  Σχέδιο πρακτικούΔήλωση των μόνιμων
εκπαιδευτικών του ___________ Σχολείου_____________
για μη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης
 Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του  ____________
Σχολείου __________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών, υλοποιώντας την απόφαση της
 Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της 7.6.2017 «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» για κήρυξη απεργίας – αποχής από τη διαδικασία αξιολόγησης (η οποία απόφαση προβάλλει την αντίθεση του κλάδου στην αξιολόγηση – χειραγώγηση του  Ν.3848/2010 και του Π.Δ. 152/2013) που εισάγεται με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών»).
Αυτήν τη μορφή συνδικαλιστικής διεκδίκησης 
έχει υιοθετήσει και η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων (31/05/2017 και 16/06/2017 αντίστοιχα)  καθώς και με την
απόφαση του ΔΣ στις 13/06/2017, με την οποία καλεί τα μέλη της να απέχουν  
από αυτή την ειδική
συνεδρίαση. 
  Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από την σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα ποιότητας), υλοποιώντας τις αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και  33 ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα.
           
Ως εκ τούτου
δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.
Οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί του ____________ Σχολείου ___________
            
Σχέδιο πρακτικού
 Σήμερα Τρίτη 20 Ιούνη 2017 μετά από σύγκλιση σε συνεδρίαση των εκπαιδευτικών του ……………. με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την επιλογή διευθυντή, δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι να γίνουμε αξιολογητές των υποψήφιων διευθυντών. Δε θα ανοίξουμε εμείς το δρόμο για τη δική μας αντιδραστική, αντιπαιδαγωγική αξιολόγηση.  
Με την όλη διαδικασία επιδιώκεται η νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και η νομιμοποίηση της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.
 Έχουμε τη θέση πως η όλη διαδικασία της δρομολογημένης αξιολόγησης δεν έχει στόχο να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικοί, τα δημόσια σχολεία και τα στελέχη της εκπαίδευσης για να υπηρετήσουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουν οι διευθυντές και τα άλλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, δρομολογούν την
παραπέρα υποβάθμιση της μόρφωσης που λαμβάνουν τα παιδιά.
Ακόμη, η διαδικασία της αξιολόγησης θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών
– μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δε θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, δε θέλουμε διευθυντές μάνατζερ – αξιολογητές.  
Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, του Σωματείου και του Κλάδου μας, δηλώνουμε ότι δε συντάσσουμε πρακτικά αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, δε συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια (φύλλα ποιότητας). Υλοποιούμε την «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της 7.6.2017 με την απόφασή της για «Απεργία – Αποχή από τη
διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» (η οποία απόφαση προβάλλει την αντίθεση του κλάδου στην αξιολόγηση – χειραγώγηση του  
Ν. 3848/2010 και του Π.Δ. 152/2013) που εισάγεται με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών»).
Αυτήν τη μορφή συνδικαλιστικής διεκδίκησης 
έχει υιοθετήσει και η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων (31/05/2017 και 16/06/2017 αντίστοιχα)  καθώς και με την απόφαση του ΔΣ στις 13/06/2017, με την οποία καλεί τα μέλη της να απέχουν  από αυτή την ειδική συνεδρίαση. 
Σημειώνουμε, πως η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο 486/1995 και δικαστική απόφαση 2395/2014 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών) και συνιστά μορφή συνδικαλιστικής πάλης.
Σχέδιο πρακτικού:
Σήμερα, 20 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων και ενημερώθηκε για το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής των Δ/ντών και συζήτησε διεξοδικά το δικό του ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Στην συζήτηση αυτή έχει λάβει υπόψη του τόσο τις αποφάσεις του οργανωμένου κλάδου, όσο και τις συστάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων.
Με βάση αυτή τη συζήτηση αποφάσισε να απέχει από την αξιολογική – γνωμοδοτική διαδικασία, χωρίς αυτό να έχει σχέση προσωπικά με συναδέλφους που ανήκουν στο σύλλογο διδασκόντων και είναι
υποψήφιοι διευθυντές.
Με την όλη διαδικασία επιδιώκεται η νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και η νομιμοποίηση της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.
Επιπλέον:
1. Συνεχίζει να ισχύει το αυταρχικό πλαίσιο του καθηκοντολόγιου, όπου ο σύλλογος διδασκόντων θεσμικά έχει συχνά μικρότερο ρόλο απ’ αυτόν του Δ/ντή σχολείου, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής του.
2. Ισχύει νομικά η αξιολόγηση – χειραγώγηση που προβλέπεται στον Ν. 3848/2010 και του ΠΔ 152 (είναι ακόμα σε ισχύ).
3. Η αξιολόγηση – γνωμοδότηση σε φύλλα εργασίας δεν αποτελεί ψηφοφορία.
4. αποκλείονται από την έκφραση γνώμης οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι συνάδελφοι.
5. Στα μνημόνια έχει ενταχθεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων όπου κάθε μορφή αξιολόγησης συνδέεται και με αρνητικές απολήξεις. Παράδειγμα αποτελούν ο ισχύων Δ.Κ. και το μισθολόγιο.
Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και του Σωματείου μας, δηλώνουμε ότι δε συντάσσουμε πρακτικά αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, δε συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια (φύλλα ποιότητας). Υλοποιούμε την «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και έχει υιοθετήσει και η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων
(31/05/2017 και 16/06/2017 αντίστοιχα)  καθώς και με την απόφαση του ΔΣ στις 13/06/2017, με την οποία καλεί τα μέλη της να απέχουν  
από αυτή την ειδική συνεδρίαση. 
Σημειώνουμε, πως η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο 486/1995 και δικαστική απόφαση 2395/2014 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών) και συνιστά μορφή συνδικαλιστικής πάλης.
Δεν υπάρχουν σχόλια: