15/6/17

Πρόσκληση για απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε για 3 χρόνια( αιτήσεις μέχρι 2/7)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριετούς διάρκειας στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι έξι (6) και η πρόσκληση απευθύνεται σε μονίμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γενικής ή επαγγελματικής).

Αιτήσεις μέχρι 2 Ιουλίου 2017

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: