12/6/17

Συνέδριο: Ο Σχεδιασμός της Μάθησης, Αθήνα, 23 – 26 Νοεμβρίου 2017

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα: 

Ο Σχεδιασμός της Μάθησης
Αθήνα, 23 – 26 Νοεμβρίου 2017

Αφιέρωμα στα 20 χρόνια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ομιλίες, πάνελ συζητήσεων, εργαστήρια)

Πρόσκληση για υποβολή εισηγήσεων
Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους - παραγωγή και αξιοποίηση
 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
 • Η έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 • Η καινοτομία στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: αυτόνομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης
 • Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στην επικοινωνία, διδασκαλία και μάθηση
 • MOOCsκαι σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: κοινωνικός αποκλεισμός - σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης
 • Η αξιολόγηση ως μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης
 • εκπαιδευτικό υλικό και καινοτόμες εφαρμογές σε: E-learning, M-learning, D-learning, Online learning   
 • Μέθοδοι και Συστήματα Οργάνωσης  σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Σημαντικές ημερομηνίες για το Συνέδριο
 • Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων: έως 3 Σεπτεμβρίου 2017
 • Αποδοχή εισηγήσεων / ενημέρωση συγγραφέων: 3 Οκτωβρίου 2017 
 • Κατάθεση τελικών και διορθωμένων εργασιών: 25 Οκτωβρίου 2017 
 • Διεξαγωγή συνεδρίου: 23 έως 26 Νοεμβρίου 2017    

Γλώσσες Συνεδρίου:  αγγλικά ή / και ελληνικά
Κόστος
Απλή συμμετοχή: 30 ευρώ - Φοιτητές και μέλη του ΕΔΑΑΕ: 20 ευρώ - Άνεργοι: δωρεάν
Φεστιβάλ Ταινιών
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται και το 2ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους http://www.synthesisfest.com/ 
Οργάνωση
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών http://www.eap.gr/ 
Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ) http://www.openet.gr/

Ένας βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ με συναφή θεματικά πεδία, αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 
Διεύθυνση για υποβολή εισηγήσεων http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu 
Πληροφορίες για το Συνέδριο και υποβολή προτάσεων για Εργαστήρια ή Θεματικά Πάνελ icodl2017@gmail.com

Υπεύθυνος διοργάνωσης συνεδρίου: Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής ΣΑΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιοhttps://www.eap.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: