14/6/17

Τα δικαιολογητικά για τις άδειες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 2017-2018(Έγγραφο)
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: