28/6/17

Ετήσιες Εκθέσεις Λειτουργίας Σχολείων 2016-2017Έγγραφο Φ2/105951/Δ2/23-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις ΔΕ
Παρακαλούμε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας την ετήσια Έκθεση Λειτουργίας των σχολείων της αρμοδιότητάς σας, για το σχολικό έτος 2016-2017, συγκεντρωτικά ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Έκθεση να σταλεί μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t05sde9 at minedu.gov.gr του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού.
Σας επισημαίνουμε ότι η συγκεντρωτική Έκθεση Λειτουργίας είναι σκόπιμο να παρέχει στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν στις παρακάτω ενότητες:
 • Τύποι σχολείων
 • Μαθητικό Δυναμικό
 • Αλλοδαποί, παλιννοστούντες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
 • Επίδοση μαθητών
 • Φοίτηση και Διαγωγή μαθητών
 • Βραβεύσεις μαθητών
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
 • Μαθητικές κοινότητες
 • Αναχωροθετήσεις
 • Διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό.
 • Διδακτικά βιβλία
 • Ιδιαιτερότητες περιοχής, ειδικά προβλήματα
Επισημάνσεις και προτάσεις σε θέματα:
 • Οργάνωσης και Λειτουργίας σχολικών μονάδων
 • Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού
 • Λειτουργίας της Διεύθυνσης και συντονισμού με τη Γεν. Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 •  www.dictyo.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: