22/6/17

Έτοιμες μέχρι 20 Ιουλίου οι επιμέρους δράσεις για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών (Έκθεση ΟΟΣΑ,Τριετές Σχέδιο Δράσης ) Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπέγραψε Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  με ανάδοχο για τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και την εύρεση μέσων υλοποίησης με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο ΙΕΠ διάφορα παραδοτέα. Ένα από αυτά θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι 20.07.2017 και περιγράφεται ως εξής:


Παραδοτέο
Εξειδίκευση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων του ΥΠΠΕΘ στον τομέα της Παιδείας περιόδου 2017-2020 - Εντοπισμός χρηματοδοτικών εργαλείων και εισήγηση τρόπου αξιοποίησης αυτών από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ 

Περιγραφή Παραδοτέου:

 Εξειδίκευση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων του ΥΠΠΕΘ σε επιμέρους δράσεις, στον τομέα της Παιδείας, για την περίοδο 2017-2020 σύμφωνα με τις πολιτικές όπως διατυπώνονται στα κείμενα: «Τριετές Σχέδιο Δράσης 2017 – 2019», «Ψηφιακή πολιτική του ΥΠΠΕΘ», «Η Στρατηγική της Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2016-2020», η «Έκθεση του ΟΟΣΑ», κλπ με στόχο την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Παράλληλα θα διερευνηθούν και εντοπισθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι πόροι, συμπληρωματικοί προς αυτούς του ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο την χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων υποστήριξης των εκπαιδευτικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Ημερομηνία υποβολής: 20.07.2017

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: