13/6/17

Ενημέρωση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε κ. Μακεδονίας: Πρόταση για απόσπαση 143 εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στις 8 Διευθύνσεις Π.Ε.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 12-06-2017
Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. εξέτασε τέσσερα (4) θέματα και αποφάσισε ως εξής:
1.      Γνωμοδότησε για την απαλλαγή ενός μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. ΄Εδεσσας-Γιαννιτσών, η οποία είναι εκπαιδευτικός ΠΕ 70.
2.      Αποδίδεται 2η ειδικότητα σε δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ 60: στη μία η ειδικότητα ΠΕ 02 (Φιλόλογοι) και στην άλλη η ειδικότητα ΠΕ 03 (Μαθηματικοί).
3.      Γνωμοδότησε για διακοπή της άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικού ΠΕ 70 του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας. Με Υπουργική Απόφαση παρατείνεται η απόσπασή της στο εξωτερικό.
4.      Πρότεινε την απόσπαση εκατόν σαράντα τριών (143) εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στις οχτώ (8) Διευθύνσεις Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  για το επόμενο σχολικό έτος.

Πάντοτε στη διάθεσή σας

Δεν υπάρχουν σχόλια: