20/5/17

O αρχαιότερος εκπαιδευτικός θα είναι πρόεδρος στη συνεδρίαση του Σ.Δ για τους υποψήφιους διευθυντές( η διαδικασία)


"Στη συνεδρίαση αυτή( του Σ.Δ)  δεν µετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης".
Αναλυτικά σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων:
Η γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως:

αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τοµέα ΕΚ ή προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώµη παρέχεται από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης,

ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε µία από τις προβλεπόµενες στην υποπερ. αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική µονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώµη παρέχεται από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής.

Η γνώµη των ανωτέρω συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκριµένων ερωτήσεων αποτίµησης του κριτηρίου της συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίµησης του κριτηρίου αυτού.


Διαβάστε επίσης:Ο υποψήφιος Διευθυντής έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του πρακτικού των εκπαιδευτικών.


Οι ερωτήσεις αφορούν

·         στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος,

·         στη συµµετοχή του στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσεων

·         καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.

Οι ανωτέρω µόνιµοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθηµερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογηµένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό.
Στη συνεδρίαση αυτή δεν µετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 Την ίδια µέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Το συµβούλιο επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ.
Η συνέντευξη ενώπιον του συµβουλίου επιλογής µαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώµες που σχηµάτισαν τα µέλη του συµβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσµα της συνέντευξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: