19/5/17

Περισσότερα μόρια για όσους έχουν κάνει υποδιευθυντές

   


Με το νέο νόμο επιλογής στελεχών μοριοδοτείται περισσότερο η θητεία σε θέση Υποδιευθυντή σε σχέση με το Ν.4327/2015 :

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει 0,40 μονάδες ανά έτος και μέχρι 2 μονάδες:


     

  Διαβάστε επίσης:

Ο υποψήφιος Διευθυντής έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του πρακτικού των εκπαιδευτικών. Mόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα διατυπώνουν άποψη.

 


Η διαδικασία, τα κριτήρια και τα μέσα για την διατύπωση της άποψης του Σ.Δ για την επιλογή των διευθυντών


Ο ΝΟΜΟΣ  . 4327/2015 προέβλεπε 0,25 μονάδες και μέχρι 1 μονάδα το ανώτεροΔεν υπάρχουν σχόλια: