13/5/17

Αίτημα για συνάντηση με αντικείμενο καταγγελία που αφορά τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Αρ. Πρωτ. 1306
Αθήνα 12/5/2017

Προς
Τη  Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης
Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με αντικείμενο καταγγελία που αφορά τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Αξιότιμη κυρία Γενική Επιθεωρήτρια,
Προσφάτως οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής έγιναν αποδέκτες εγγράφου με το οποίο, σε συνέχεια καταγγελίας αναφορικά με την καταστρατήγηση του ωρολογίου προγράμματος κατά την ημέρα επίδοσης των βαθμολογιών, καλούνται να βεβαιώσουν εάν κατά τις ημέρες επίδοσης της βαθμολογίας α΄ και β΄  τριμήνου το σχολικό έτος 2016-2017 τηρήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα στις σχολικές τους μονάδες.
Επειδή το εν λόγω έγγραφο έχει προκαλέσει αναστάτωση και γινόμαστε αποδέκτες πολλαπλών οχλήσεων από τα μέλη μας, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε μια συνάντηση (είτε με εσάς είτε με τον αρμόδιο Ειδικό Επιθεωρητή) προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα, που έχει ανακύψει.

  Παραμένουμε στην διάθεση σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: