22/5/17

Από τον Σεπτέμβρη προγραμματισμός σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους γονείς μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης


Προγραμματισμό  σχολικής μονάδας τον ερχόμενο Σεπτέμβρη μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και με τους γονείς  προβλέπει το  τριετές σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση.

Στο τριετές σχέδιο, για το συγκεκριμένο θέμα,  αναφέρονται τα εξής σχετικά:

Σχολικός Προγραμματισμός: Εφαρμογή Σεπτέμβριος 2017

Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)

Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)

Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) και του σχολικού συμβούλου για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σχετικά: 

Το τριετές σχέδιο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: