3/5/17

Τα επιμορφωτικά κέντρα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφώσεων στα νέα ΠΣ του μαθήματος των Θρησκευτικών,

Διήμερα προγράμματα επιμόρφωσης στα νέα ΠΣ του μαθήματος των Θρησκευτικών, στα επιμορφωτικά κέντρα και στις ημερομηνίες διεξαγωγής
Το ΙΕΠ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ01 και των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης ανά νομό στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών.
Το έγγραφο σε μορφή pdf
Ο πίνακας με τα επιμορφωτικά κέντρα ανά περιοχή, τα ονόματα των επιμορφωτών και της ημερομηνίες διεξαγωγής σε μορφή doc
Το πρόγραμμα σε μορφή doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: