24/5/17

Τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το Σχέδιο Νόμου επιλογής Διευθυντών Σχολείων


Τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το Σχέδιο Νόμου επιλογής Διευθυντών Σχολείων:
Ο Βουλευτής  του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς   κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία  σύμφωνα με την οποία:
Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων  να γίνονται  μετά την  μοριοδότηση της συνέντευξης και τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, και άρα μετά   την ανάρτηση και κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων Διευθυντών, και   αφού έχουν εξεταστεί πιθανές ενστάσεις.

 Oι  Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Δημήτρης  Κωνσταντόπουλος   και Χαρά Κεφαλίδου κατέθεσαν δύο τροπολογίιες:
1η: Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών μονάδων να δηλώνουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν με σειρά προτίμησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνέντευξης και εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων.
2η: Για την αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά την προφορική συνέντευξη από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια να χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η διαδικασία να περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής να μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης.

O τομεάρχης παιδείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βουλευτή Χρ. Κατσίκης, κατέθεσε τροπολογία  για την αναγνώριση των Διδασκαλείων ως Μεταπτυχιακών.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩΤΗ ΣΥΓΚΕΡΙΜΈΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ
Επίσης σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Παιδείας θα υπάρξει νομοθετική βελτίωση για το πλαφόν θητειών των Διευθυντών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


Θα υπάρξει νομοθετική βελτίωση για το πλαφόν θητειών των Διευθυντών

ΕΠΙΣΗΣ :

Δεν υπάρχουν σχόλια: