23/5/17

Θα διοριστούν επόπτες στα σχολεία για να βελτιώσουν το πρόγραμμά τουςΔιαβάζουμε στο Τριετές σχέδιο για την Παιδεία (Δημοτικό σχολείο) ότι θα βελτιωθεί το πρόγραμμα που θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες σε κάθε σχολική μονάδα, με τον διορισμό ενός επόπτη . 


Τι είναι όμως ένας "επόπτης" στο σχολείο, κανένας δεν ξέρει. Ποιος θα είναι ο ρόλος του; Απλά αναφέρεται ότι θα είναι αυτός που θα βελτιώσει το πρόγραμμα  του σχολείου. 


Επίσης προβλέπεται επέκταση της ευέλικτης ζώνης σε όλα τα δημοτικά, τη στιγμή που την τρέχουσα σχολική χρονιά υποβαθμίστηκε, αφού καταργήθηκε στην Ε και ΣΤ Δημοτικού. Αφού λοιπόν  θεωρείται σημαντική και πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα δημοτικά γιατί καταργήθηκε φέτος σε αυτές τις τάξεις;


Διαβάστε  τα σχετικά  σημεία, και για τις συγχωνεύσεις  σχολείων στο

Τριετές σχέδιο για την Παιδεία παρακάτω:

Τα επόμενα βήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα:
  • Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου για την επέκταση του ενιαίου, ολοήμερου προγράμματος σε άλλα περίπου 700 σχολεία, μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια (θα σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 και θα εφαρμοστεί το 2017-2018).
  • Βελτίωση του προγράμματος που θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες, με τον διορισμό ενός επόπτη σε κάθε σχολική μονάδα.
  • Αλλαγή της μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών με βάση μια περιγραφική ποιοτική - μέθοδο, που θα ανατροφοδοτείται από τον μαθητή και θα ενισχύει τη συνεργατικότητα,
  • Εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με την εισαγωγή διεπιστημονικών εργασιών σε όλα τα μαθήματα.
  • Αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής ενός προγράμματος σχολικών συγχωνεύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.
Η περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα και διαρκή ανάγκη, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο «εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης». Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Διαβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: