24/5/17

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων με τα μαθήματα που θα διδάσκονται από το νέο σχολικό έτος

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση , με την οποία καθορίζεται το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θέ- σιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο) από το σχολικό έτος 2017-2018 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: