19/5/17

Το πλήρες νομοσχέδιο για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
19-05-17 Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
Το Σχέδιο Νόμου σε μορφή Word
Η Αιτιολογική Έκθεση σε μορφή Word
Ο πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων σε μορφή Word
Η έκθεση αξιολόγησης σε μορφή Word
Δεν υπάρχουν σχόλια: