2/5/17

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και  καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις έξης κατευθύνσεις:
·         Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις)
·         Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies: Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017
Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: