27/5/17

Οι πιθανές ημερομηνίες αιτήσεων υποψήφιων διευθυντών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σύμφωνα με πληροφορίες αιρετών, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας και για μικρό χρονικό διάστημα (πιθανόν τρεις μέρες), θα είναι η προθεσμία αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών σχολείων.ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

 Μειώνεται στα 8 έτη η διδακτική υπηρεσία που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για να θέσει υποψηφιότητα ως διευθυντής


Τα 7 σημεία για την επιλογή των Διευθυντών που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση https://xenesglosses.eu 


Mετά την ψήφιση του νόμου για την επιλογή των Διευθυντών  θα ακολουθήσει όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων,

β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης και τα υποβλητέα δικαιολογητικά,

 γ) ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης,

δ) ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,

 ε) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης των μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ  κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., και ιδίως θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, τον τύπο και το περιεχόμενο του σχετικού πρακτικού, τον τρόπο κοινοποίησής του  στον υποψήφιο και της αποστολής του στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης,

στ) η προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης καθώς και των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,

 ζ) οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη ρύθμιση των θεμάτων της περιπτ. δ΄ η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που παρέχεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού ».


 
 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δυσκολα