28/5/17

Κατάλογος λέξεων φράσεων –προτάσεων για αναγνωστική εξάσκηση μαθητών Α Δημ.( Α και Β μέρος)Δείτε και εκτυπώστε έναν ενδεικτικό  κατάλογο λέξεων – φράσεων – προτάσεων που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες λέξεις φράσεις και προτάσεις που έχουν προστεθεί το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους στο αναγνωστικό λεξιλόγιο των μαθητών της Α΄ τάξης από τη σελίδα του Σχ. Συμβούλου Κλουβάτου Κων/νου. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΞΕΩΝ - ΦΡΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β΄)


Παρακάτω κατεβάστε το μέρος Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ( ΜΕΡΟΣ Α)Δεν υπάρχουν σχόλια: