9/5/17

Αναλυτικές Οδηγίες για αιτήσεις ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΪΟΥ (Ι)
Αναλυτικές Οδηγίες για αιτήσεις ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ι) ΧΡΗΣΙΜΑ στοιχεία Εγκυκλίου ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2017 – 18 για ΑΙΤΗΣΕΙΣ: α) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ,
ΚΕΔΔΥ &  β) σε υπηρεσίες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

i) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 09 μέχρι 15 ΜΑΪΟΥ 2017 και ώρα 15.00. 
ii) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).
iii) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση και πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο
iv) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ): Μέχρι και δύο ημέρες πριν τη ροή των αποσπάσεων δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
Ωστόσο, ακόμη και μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.
ΙΙ) Αναλυτικές Οδηγίες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ αίτησης ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ:


1ο Βήμα:
Πληκτρολογούμε την ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/ & εμφανίζεται η οθόνη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: