14/5/17

Το πρόγραμμα του συνεδρίου «Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα:από τη θεωρία στην πράξη – Αναζητώντας ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο»
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου «Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα:από τη θεωρία στην πράξη – Αναζητώντας ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο»
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο
Πρόγραμμα_συνεδριου_τελικό_3

Δεν υπάρχουν σχόλια: