2/5/17

Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων με θέμα: "Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία 2011-2017: Εξελίξεις και Προοπτικές"
            Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων με θέμα:
"Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία 2011-2017: Εξελίξεις και Προοπτικές"

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του σχολείου (Καραολή & Δημητρίου 26, Ευοσμος, Θεσσαλονίκη) στις 6&7 Μαϊου 2017. Στόχοι του είναι η διάχυση καινοτόμων προγραμμάτων, η διάδοση καλών πρακτικών, η παρουσίαση ερευνών πεδίου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, η αποτίμηση και διατύπωση προβληματισμών και προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο τη διοικητική δομή και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων.
Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων και των δύο βαθμίδων χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

            Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι οι εξής:
ü  Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Η διοικητική δομή και οργάνωση των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Καινοτομίες στη διοίκηση των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Διοικητική αυτονομία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Ο ρόλος των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
ü  Νέες προκλήσεις στη λειτουργία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη λειτουργία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Η επιλογή και η αξιολόγηση του προσωπικού των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία.
ü  Ο εκπαιδευτικός του Πειραματικού και Πρότυπου σχολείου.
ü  Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία.
ü  Σχεδιασμός καινοτόμου διδακτικού υλικού: Προτάσεις και εφαρμογές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία.
ü  Η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
ü  Η λειτουργία ομίλων και η προσφορά των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων στην τοπική κοινότητα.
Επισυνάπτεται πρόγραμμα.
Μετά την παρακολούθηση θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://2synedriopps.enl.auth.gr/?page_id=12
Δεν υπάρχουν σχόλια: