26/4/17

"job description" στους υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων για να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της θέσηςΠρώτα επιλογή διευθυντών και  μετά οι εκπαιδευτικές αλλαγές;   
Mήπως στη βιβλιογραφία , σχετικά με το ζήτημα επιλογής στελεχών, συζητείται κάτι διαφορετικό;
Άραγε ποια προσόντα θέλουμε  να έχουν οι υποψήφιοι διευθυντές; Τα έχουμε καθορίσει; 

Aυτά μήπως πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που σχεδιάζονται;  

Μήπως καλό θα ήταν να γνωρίζουν και οι υποψήφιοι διευθυντές  τα προσόντα που πρέπει να  διαθέτουν, και θα απαιτούνται στο εκπαιδευτικό μέλλον, για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων και αδυναμία ανταπόκρισης;  Για παράδειγμα βλ. Διευθυντές του παρελθόντος που δεν έχουν και τόσο καλή σχέση με τους Η/Υ.


Μήπως λοιπόν χρειάζεται   "job description" για την επιλογή των Διευθυντών; Άλλωστε πρώτα φτιάχνουμε το καράβι και μετά προσλαμβάνουμε τον καπετάνιο. Να ξέρει να το χειρίζεται!

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που σέβονται τα χρήματα που δαπανούν αυτό κάνουν. Πρώτα αλλάζουν και μετά προσλαμβάνουν τα άτομα που μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές που σχεδίασαν.

Με απλά λόγια : 

Για ποια ακριβώς δουλειά τους θέλουμε τους Διευθυντές Σχολείων στην Ελλάδα;

Κανένας, ακόμη, δεν ξέρει τίποτα για τις εκπαιδευτικές αλλαγές που σχεδιάζονται, αλλά σε λίγες ημέρες θα έχουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής Διευθυντών που θα προωθήσουν αυτές τις άγνωστες εκπαιδευτικές αλλαγές!!!!  

Η παρακάτω άποψη είναι λιτή αλλά ουσιαστική και απαντά στα παραπάνω ερωτήματα:


Βενετία  Καπαχτσή  
Δ/ντρια  Γυμνασίου. Διδάκτωρ σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης

Το ζήτημα επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων, εάν θέλουμε να προωθήσουμε την αυτονομία των σχολικών μονάδων, είναι κομβικό. Μέσω της αυτονομίας της σχολικής μονάδας είναι ορατό πως οι διευθυντές αναλαμβάνουν δράση στην αξιοποίηση των πόρων, στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, στις ενδοεπιμορφωτικές δράσεις. Εφόσον λοιπόν, η σχολική μονάδα  βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των αλλαγών, καθώς ο κύριος αποδέκτης της μαθησιακής διδασκαλίας που είναι ο μαθητής και ο κύριος πρωταγωνιστής της ο εκπαιδευτικός βρίσκονται εκεί, απαιτείται προσεκτική και αντικειμενική επιλογή διευθυντών, σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις και μακριά από μικροκομματικές τακτικές.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το προφίλ που προωθείται από το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται κάθε φορά που έχουμε διαδικασία επιλογής στελεχών, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές του ρόλου του.

Απαραίτητη θεωρείται, η θέσπιση ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει σταθερά αξιοκρατικά κριτήρια των Διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων, θα καθορίζει την τεχνική περιγραφή της θέσης (job description) και θα ορίζει το πλαίσιο σχεδιασμού και λειτουργίας προγράμματος για την ανάπτυξη στελεχών εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σημαντικές αρμοδιότητες στις σχολικές μονάδες.

Προτείνεται  πολυσυλλεκτικό σύστημα επιλογής διευθυντών με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση), διδακτική και διοικητική εμπειρία, με επαυξημένη μοριοδότηση σε επιμορφώσεις και μεταπτυχιακά στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Λιγότερη βαρύτητα στη συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιείται από άτομα με γνώσεις σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Επιπλέον ως συνεκτιμώμενα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν τόσο η άποψη του  συλλόγου διδασκόντων όσο και του συλλόγου  γονέων, καθώς απαιτείται καλή συνεργασία με όλους για την υλοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας. Ένα πολυσυλλεκτικό σύστημα  επιλογής είναι πάντοτε πιο δημοκρατικό αλλά και αξιοκρατικό.

Aυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν έχει ετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής στελεχών. Άλλωστε η τοποθέτηση στελεχών, αρχικά γίνεται με τις κρίσεις των σχολικών συμβούλων, Δ/ντων Εκπαίδευσης και συνεχίζουν οι Δ/ντες σχολικών μονάδων.  Έτσι πάλι και εντελώς αποσπασματικά, ακούγονται κριτήρια επιλογής εκ νέου για τους  διευθυντές  σχολείων.

Δε νομίζετε ότι θεωρείται πρόχειρη και αποσπασματική, η απόφαση για τοποθέτηση διευθυντών για ένα σχολικό έτος, με κριτήρια που δεν έχουν αποσαφηνιστεί και μάλιστα όταν έχει εξαγγελθεί η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης την επόμενη σχολική χρονιά; Με τι διευθυντές θα την υλοποιήσετε; Με τον διευθυντή που θα γνωρίσει τη σχολική μονάδα ( συναδέλφους και τις ανάγκες του σχολείου) τον Σεπτέμβριο; Εκτός και αν θέλουμε τον διευθυντή διεκπεραιωτή εγγράφων, όπως συνέβαινε σε περασμένες δεκαετίες.

Ακούστηκε επίσης ως κριτήριο επιλογής, ο υπολογισμός των τυπικών προσόντων, που θεωρείται και πολύ βασικό. Στην επιλογή διευθυντών (4327/2015) έγινε υποβάθμιση των τυπικών (μη μοριοδότηση του μεταπτυχιακού λόγω ύπαρξης του διδακτορικού) και παραβλέψεις (μοριοδότηση ξένης γλώσσας ενώ αποτελεί προϋπόθεση διορισμού) κα. Οποιεσδήποτε γρήγορες κινήσεις είναι εις βάρος της ποιοτικής εκπαίδευσης.

Άλλωστε, οι μεταρρυθμίσεις δομούνται με βάση ένα σύγχρονο επιστημονικό υπόβαθρο σε πλαίσιο δίκαιο και αξιοκρατικό.
Την άποψη τη διαβάσαμε στο www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: