8/4/17

Οδηγός με τεχνικές και παραδείγματα εφαρμογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς .
Ο οδηγός που ακολουθεί προτείνει 21 τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.  Για κάθε τεχνική γίνεται μια γρήγορη και κατατοπιστική περιγραφή   και δίνεται ένα παράδειγμα  εφαρμογής της.
Οι τεχνικές χωρίζονται σε τρεις ομάδες ανάλογα με την προσέγγιση: 
( Συμπεριφορική,Οικοσυστημική , Ενεργητική Ακρόαση)

Η Συμπεριφορική Προσέγγιση

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ

ΥΠΕΡΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΜΩΡΙΑ

Η Οικοσυστημική Προσέγγιση

Η ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ

Η ΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ

Η Ενεργητική Ακρόαση

Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

ΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ

Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ

Η ΠΑΡΑΦΡΑΣΗΔεν υπάρχουν σχόλια: