11/4/17

Το ΦΕΚ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα

Το ΦΕΚ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με θέμα: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων
Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: