5/4/17

Δείτε τις νέες θεματικές ενότητες διδασκαλίας στην Ιστορία( Α/θμια και Β/θμια).Όχι στην απομνημόνευση. (Πόρισμα ΙΕΠ)


  fresh-education 
Κατατέθηκε το πόρισμα της επιτροπής στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. 

Μερικά από τα βασικά σημεία του πορίσματος σχετικά με την διδακτική της ιστορίας είναι: 

  • όχι στην αποµνηµόνευση πληροφοριών αλλά στην ιστορική κατανόηση και σκέψη
  • διδασκαλία όχι μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο
  • χρήση ιστορικών πηγών
  • χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε. )
  • συστηµατική χρήση εποπτικού υλικού, εννοιολογικών χαρτών και κυρίως µε την ανάπτυξη βιωµατικών δραστηριοτήτων (κατασκευή χαρτών, εικαστικών έργων, ιστορικών χρονογραµµών, δραµατοποίηση, παιχνίδι ρόλων, διαλογική αντιπαράθεση (debate), επισκέψεις σε µουσεία, µνηµεία και ιστορικούς χώρους, κτλ.),
  • εφαρµογή σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας
  • ενδιαφέρον  έχει όχι τόσο πολύ  το αποτέλεσµα της διδασκαλίας αλλά η πορεία και οι διαδικασίες της µάθησης,

Δεν υπάρχουν σχόλια: