6/4/17

Μεταπτυχιακό στις "Επιστήμες της Αγωγής" στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα
 Πιστοποιείται η Παιδαγωγική επάρκεια
Κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά, εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 886 τ. Β΄/17-03-2017) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις εξής κατευθύνσεις:

1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) (http://epistimesagogis.nured.uowm.gr)

2. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies - Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις) (http://semiotics.nured.uowm.gr)

Οι κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα καθώς με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ (900 ευρώ με την έναρξη των εξαμήνων Α΄, Β΄, Γ΄). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.
Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017 στον σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/form.phpΔεν υπάρχουν σχόλια: