26/4/17

Κάλυψη θέσεων ΠΕ.70 σε ευρωπαϊκά σχολεία


Κάλυψη θέσεων ΠΕ.70 σε ευρωπαϊκά σχολεία
Θέμα: «Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70, προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία»

Η απόσπαση βάσει των κυρωμένων με την αρ. πρωτ. 29641/Η2/22-2-2017 (ΑΔΑ 75ΘΘ4653ΠΣ-Μ5Ε) Υπουργική Απόφαση, των υποψηφίων κλ.ΠΕ70 δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη του σχολικού έτος 2017-2018. Κατά συνέπεια, οι προαναφερόμενοι πίνακες θα ισχύσουν για δύο σχολικά έτη, ήτοι 2017-2018 και 2018-2019.

Η κύρωση του αξιολογικού πίνακα για την τελική επιλογή υποψηφίων ΠΕ-70 σε μορφή pdf. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: