6/4/17

Αριθμός αιτήσεων για την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.(06/04/2017 05:46)


Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Συστάδα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων
ενημέρωση στοιχείων 06/04/2017 05:46 μμ
http://e-pimorfosi.cti.gr/index.php/aithseis-statistika

Δεν υπάρχουν σχόλια: