1/3/17

Κρήτη: Ενημερωτικές ημερίδες eTwinning


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ITYE
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προγραμματίζουν νέο κύκλο ενημερωτικών ημερίδων στην περιφέρεια Κρήτης για την δράση eTwinning
Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. 
Κρήτη: Ενημερωτικές ημερίδες eTwinning
1. 30-03-2017 στις 17:30 Γυμνάσιο Σούδας Σούδα, Χανίων
Τίτλος ημερίδας: eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης
2. 30-03-2017 στις 19:00 Γυμνάσιο Σούδας Σούδα, Χανίων
Τίτλος ημερίδας: Twinspace Η λειτουργία του και η Ενσωμάτωση Διαδικτυακών Εργαλείων σε Έργα eTwinning

Δεν υπάρχουν σχόλια: