1/3/17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο Erasmus+ DiCoR (Different people-Common needs. Refugees moving towards a physically active life)


ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Erasmus+ DiCoR (Different people-Common needs. Refugees moving towards a physically active life)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS + με τίτλο: «Different people-Common
needs. Refugees moving towards a physically active life» με κωδικό EAC-2016-0481, με
δικαιούχο τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Υπεύθυνο Έργου τον κο Ντάφλο
Γεώργιο, ζητούνται ειδικοί συνεργάτες (διαμεσολαβητές από τον προσφυγικό πληθυσμό).
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) μήνες, από τον Μάρτιο 2017 έως τον
Αύγουστο 2017. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου.
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την προώθηση της υγείας των προσφύγων μέσα από τη συμμετοχή τους σε οργανωμένη φυσική δραστηριότητα για τρεις φορές την εβδομάδα κατά τους μήνες Απρίλιο με Ιούνιο (ομαδικά και ατομικάαθλήματα, προσαρμοσμένες κινητικές δραστηριότητες, τροποποιημένα παιχνίδια κ.α.) που θα διεξάγεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστηρίου Ι. Φωκιανός και του Δημόσιου Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής και σε ένα αθλητικό γεγονός.
Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας θα είναι 120 πρόσφυγες ηλικίας από 15 και πάνω και των δυο φύλων. Στα πλαίσια της διασφάλισης της σωστής και
αποτελεσματικής οργάνωσης και υλοποίησης του δράσεων του έργου και για την
διευκόλυνση της επικοινωνίας των ομάδων εργασίας του έργου και των καθηγητών Φυσικής
Αγωγής με τους συμμετέχοντες θα προσληφθούν έως 6 (έξι) πρόσφυγες - διαμεσολαβητές οι οποίοι για ένα εξάμηνο, από Μάρτιο έως Αύγουστο θα απασχοληθούν για τέσσερεις (4) ώρες καθημερινά (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή) προκειμένου να:
α. βοηθήσουν στην επικοινωνία με τους πρόσφυγες κατά την εξεύρεση των προσφύγων που θα αποτελέσουν τους συμμετέχοντες του έργου,
β. έχουν υπό την ευθύνη τους είκοσι (20) συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης (μετάφραση και παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης και τον σχεδιασμό του ατομικού
προγράμματος φυσικής δραστηριότητας, συνοδεία των συμμετεχόντων προς και από τους
χώρους διεξαγωγής της παρέμβασης, διερμηνεία και διαμεσολάβηση μεταξύ των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρέμβασης, καταγραφή τυχόν προβλημάτων και συζήτηση με τους αρμόδιους καθηγητές ΦΑ και τα μέλη των ομάδων εργασίας του έργου για την ουσιαστική επίλυσή τους, κα),
γ. επικοινωνούν με τους καθηγητές Φ.Α. και με τα αρμόδια μέλη των ομάδων εργασίας,
δ. αναλάβουν τη μετάφραση από τα αγγλικά ή Ελληνικά προς στη γλώσσα των
συμμετεχόντων και αντίστροφα των σχετικών με το έργο φυλλαδίων, οργάνων αξιολόγησης
(ερωτηματολόγια) και λοιπών γραπτών κειμένων,
δ. βοηθήσουν τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
φυσικής δραστηριότητας,
στ. παρέχουν βοήθεια στη διοργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος που θα διεξαχθεί στην
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων,
ζ. αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά τη διευκόλυνση της υλοποίησης και
αξιολόγησης του έργου.
Για το λόγο αυτό προσκαλούνται αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ηλικίας 20-35 χρόνων και των
δυο φύλων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο, να αποστείλουν ηλεκτρονικά την
παρακάτω αίτηση στο email: physgram@minedu.gov.gr ή στο fax: 210-3442210.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι :
Ø Να είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και να έχουν στοιχεία ταυτοποίησης.
Ø Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας σε
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα Δημοσίου Φορέα επιπέδου τουλάχιστον Α1.
Ø Γνώση τουλάχιστον μια από τις διαλέκτους Φαρσί, Αραβικά ή/και Σορανί.
Ø Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι:
Ø Η συμμετοχή σε Σεμινάρια Δημόσιου Φορέα για την ένταξη και κοινωνικοποίησή
τους στην Ελλάδα.
Εφόσον οι αιτήσεις που τηρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα ξεπεράσουν τον
προαναφερόμενο αριθμό (6), θα ακολουθήσει συνέντευξη για την επιλογή των
διαμεσολαβητών όπου θα ληφθεί υπόψη:
Ø Η προηγούμενη εμπειρία ενασχόλησης τους με αθλητικές δραστηριότητες
(αθλητές/τριες, καθηγητές/τριες ΦΑ, προπονητές/τριες, κ.α.).
Ø Η ικανοποιητική γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Μαρτίου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

 www.minedu.gov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: