7/3/17

Θα υπάρχει η θετική η αρνητική κρίση των συλλόγων διδασκόντων για τους υποψηφίους Διευθυντές


Διευθυντές Σχολείων


Θα υπάρχει η θετική η αρνητική κρίση των συλλόγων διδασκόντων για τους υποψηφίους Διευθυντές (στο σχολείο που ο υποψήφιος έχει οργανική θέση)
Θα προστεθεί η συνέντευξη από Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ
Θα υπάρχουν περισσότερες επιλογές σχολείων


Αξιολόγηση στελεχών

Τους Διευθυντές σχολείων όπως και τους Σχολικούς
Συμβούλους θα τους αξιολογούν πλέον και οι καθηγητές (τους Διευθυντές των σχολείων ο σύλλογος διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας).ΡΕΠΟΡΤΑΖ dictyo.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: