8/3/17

Επιμορφωτικό σεμινάριο: “Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης» για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ. Εύβοιας στη Χαλκίδα

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης» για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ. Εύβοιας στη Χαλκίδα


Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης»
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α. Μαυρόπουλος και Ι. Τσαμίτα, διοργανώνουν σεμινάριο Διδακτικής το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του νομού Ευβοίας, και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα: Θεωρία Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (ΠΤΝ) & Εφαρμογή στη διδασκαλία

        Ημερομηνία & ώρα

                         Θέμα

                   Εισηγητής
1
29/03/2017
Τετάρτη
16.00-20.00
α) Θεωρία Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης. β) Εφαρμογή της θεωρίας ΠΤΝ στη διδασκαλία.
Α. Μαυρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος
Ανάλυση 4 τύπων νοημοσύνης: γλωσσική, λογικο-μαθηματική, οικολογική, κιναισθητική.
Ι. Τσαμίτα
Σχολικός Σύμβουλος
2
05/04/2017
Τετάρτη
16.00-20.00
Σχεδιασμός διδασκαλίας ορισμένης ενότητας, από τους επιμορφούμενους, σε ομάδες, με βάση τη θεωρία των ΠΤΝ.
Α. Μαυρόπουλος
Ι. Τσαμίτα
Στοιχεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Α. Μαυρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: