28/3/17

Διοικητικοί για Διευθυντές Εκπαίδευσης και Περιφερειακοί Διευθυντές!


Managers σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθυντών

 
ΣΑΛΟ έχει προκαλέσει στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας η πρόταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία   διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την Παιδεία, μπορούν να διεκδικούν θέσεις διευθυντών Εκπαίδευσης. Μάλιστα, η επίμαχη πρόταση περιλαμβάνεται σε πόρισμα της σχολής, το οποίο εκπονήθηκε έπειτα από αίτημα του υπουργείου Παιδείας, γεγονός που έχει ο οδηγήσει πολλούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί.

Την εν λήγω εισήγηση αποκάλυψε ο πρόεδρος της Εθνικής Σχόλης Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου μιλώντας σε ημερίδα για την «επιλογή στελεχών εκπαίδευσης». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχει υποβληθεί μελέτη της σχόλης στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στην οποία προτείνεται να στελεχώνουν τη διοίκηση της Εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή τις θέσεις των περιφερειακών διευθυντών και των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι ή managers!
Ο ίδιος διευκρίνισε, πάντως, ότι οι προτάσεις της Εθνικής Σχολής δεν αφορούν τους διευθυντές σχολικών μονάδων προς αποφυγή παρεξηγήσεων (δεδομένου ότι μετά την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ για την επιλογή διευθυντών σχολείων το υπουργείο αναζητά τρόπους στελέχωσης των θέσεών τους).
Σε κάθε περίπτωση, η διδακτική κοινότητα δηλώνει δυσαρεστημένη από την εισήγηση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, θέτοντας ως βασικό ζήτημα της συνέπειες που θα προκύψουν από την τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι αν υιοθετηθεί η πρόταση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της γραφειοκρατίας στους τομείς αυτούς. Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Παιδείας δεν έχει λάβει θέση επί του ζητήματος, που φαίνεται να έχει αναστατώσει τους διδάσκοντες.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από  www.dictyo.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: