25/3/17

Πρόγραμμα: 4ο Συνέδριο Νέος ΠαιδαγωγόςΠρόγραμμα συνεδρίου

5 κεντρικές ομιλίες
 5 προσκεκλημένες ομιλίες
189 Εισηγήσεις
 20 Σύντομες Ανακοινώσεις
58 Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια
44 Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις και 
117 Αναρτημένες Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: